pytramak pyt‧ra‧mak işlik

Her haýsy bir tarapa dagap gitmek, ýazylyp gitmek, seçelenmek, ýaýramak.

 • Asmanda galan bulut hem pytrady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Şol ýerde pytrap ýatan iýmitlere we düňderilen sebetjige gözi düşdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • pytrady
 • pytradylar
 • pytrajagyna
 • pytrama
 • pytramagy
 • pytramagyna
 • pytramagyny
 • pytramak
 • pytraman
 • pytramasa
 • pytramasy
 • pytramasyna
 • pytramasynda
 • pytramasyny
 • pytramaz
 • pytramaýan
 • pytramaýar
 • pytramaýarlar
 • pytran
 • pytranda
 • pytranyny
 • pytrap
 • pytrapdylar
 • pytrapdyr
 • pytrardy
 • pytrasalar
 • pytrasyn
 • pytraýan
 • pytraýar
 • pytraýardy
 • pytraýarlar
 • pytraň