pytraňňylyk pyt‧raň‧ňy‧lyk

Her haýsy bir tarapa dagap gitmeklik, dagynyklyk, ýaýraňlyk.

  • Onuň «Sowet edebiýaty» žurnalynda çap edilen «Ökünç» hekaýasyndan beýleki iki hekaýasynyň pytraňňylygyny adamlar bellediler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pytraňňylyk - pytraňňylygy.


Duş gelýän formalary
  • pytraňňylygyny