pytraňňy pyt‧raň‧ňy

Her haýsy bir tarapa dagap giden; seçelenip ýatan, dagynyk, ýaýraň.

  • Onuň şeýle pytraňňy sözüni eşitmedik Andreý Nikolaýewiç öz ýanyndan: -- Çowdurowyň akylyna şikes ýetäýdimikä? -- diýip oýlandy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
  • pytraňňylygyny
  • pytraňňylyk