pytdy-sytdy pyt‧dy-syt‧dy

Gümmi-sümmi, bolar-bolmaz, ugursyz.

  • Pökgen oýan-buýan, pytdy-sytdy sebäpler görkezdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sen pytdy-sytdy etme-de açyk jogap ber?!