pytanak py‧ta‧nak at

Käbir agaçlaryň ösümlikleriň şahalaryndan gögerip çykýan ujy ýiti ösüntgi.

  • Agajyň pytanagy ellerimi pers-ala etdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pytanak - pytanagy.


Duş gelýän formalary
  • pytanagy
  • pytanakly