pyrlamak işlik

seret aýlamak

 • Ýaňy igine eline alyp, pyrlamaga başlan Nabat ümsümligi bozdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Şary eli bilen pyrlap goýberdi-de, ýene sözüni dowam etdirdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • pyrlady
 • pyrlam
 • pyrlamaga
 • pyrlamak
 • pyrlan
 • pyrlandy
 • pyrlap
 • pyrlasaň
 • pyrlaýan