pyýala py‧ýa‧la

[pyýa:la]

 1. seret käse

  • Daň bilen şu eýjejik zatlaryň elinden bir pyýala suw içmekden artyk hem bagt bolarmy?! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

 2. Sungat termini Käse bilen ýerine ýetirilýän türkmen milli tansynyň ady.


Duş gelýän formalary
 • pyýalalar
 • pyýalalara
 • pyýalalaryň
 • pyýalany
 • pyýalanyň
 • pyýalasy
 • pyýalasyndan
 • pyýalasyny