pugtalyk pug‧ta‧lyk

  1. Berklik, mäkämlik.

    • Süýümiň pugtalygy ýörite guralda -- dinamometrde kesgitlenilýär. (I. K. Maksimenko, Türkmenistanda gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy)

  2. Göçme manyda Özüňe pugta bolmaklyk, durnuklylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pugtalyk - pugtalygy.


Duş gelýän formalary
  • pugtalygy
  • pugtalygyny
  • pugtalygynyň