pugtalamak pug‧ta‧la‧mak işlik

Mäkäm edip goýmak, berkitmek, berkleşdirmek.

  • Soňra ýüňi ýene-de pugtalaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çelegiň gurşawyny pugtalamak.


Duş gelýän formalary
  • pugtalady
  • pugtalamak
  • pugtalamaly
  • pugtalandy
  • pugtalap
  • pugtalaryn