pugta pug‧ta

 1. Berk, gaty, ykjam.

  • Ol hiç ýerde gürrüň etmez, men oňa pugta tabşyrýan. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol daşaryk çykyp, işigi pugta ýapdy-da, nirädir gitmek isledi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Dogry, oňat, mazaly.


Duş gelýän formalary
 • pugtalaryn
 • pugtalygy
 • pugtalygyny
 • pugtalygynyň
 • pugtalyk
 • pugtama