puşman puş‧man

[puşma:n]

Nädogry edilen işe soňundan edilýän ökünç, ýalňyşlyk bilen bolan işe çekilýän arman, ahmyr.

 • Ertir ýagyrnyňa depilip işden kowlaňda, soňky puşman peýda bermez. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Soňky puşman-özüňe duşman diýseler hem, men gaty ökündim. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

puşmana getirmek

Toba etdirmek; «aman, aga» diýdirmek, edenine ökündirmek.

 • Aknabat ejäni puşmana getirdiler. (A. Durduýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • puşmana
 • puşmanda
 • puşmandan
 • puşmanlar
 • puşmanlara
 • puşmanlary
 • puşmanlarymam
 • puşmanlarynyň
 • puşmanlaryň
 • puşmanly
 • puşmany
 • puşmanymyz