porruk

  1. Botanika Sogan düýp urup başlandan soň, onuň ortasyndan turbajyk şekilli ösüp çykýan hem-de tohum berýän gaty ýaşy, baldagy.

  2. Ýegen ösümliginiň köki.

    • Melemtil tolkunlar porruklary, hyşalary çöp-çöpleri okgunly ilerledip, sanalgyça sekuntda göz öňünden uzaklaşdyrýardy. (N. Jumaýew, Ak derek)

    • Biz-ä ýoldaş komandir, buýan tapyp, porruk köwüp, süýji kökleri sorýarys. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem porruk - porrugy.