porruk por‧ruk

 1. Botanika Sogan düýp urup başlandan soň, onuň ortasyndan turbajyk şekilli ösüp çykýan hem-de tohum berýän gaty ýaşy, baldagy.

 2. Ýegen ösümliginiň köki.

  • Melemtil tolkunlar porruklary, hyşalary çöp-çöpleri okgunly ilerledip, sanalgyça sekuntda göz öňünden uzaklaşdyrýardy. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Biz-ä ýoldaş komandir, buýan tapyp, porruk köwüp, süýji kökleri sorýarys. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem porruk - porrugy.


Duş gelýän formalary
 • porrugy
 • porrugynda
 • porruklardan
 • porruklary
 • porruklarynda
 • porrukly