platforma plat‧for‧ma at

 1. Otla münmek üçin edilen beýigräk we tekiz meýdança, seki.

  • Aşgabat bilen Moskwa aralygynda gatnaýan otly 4-nji platformadan ugraýar.

 2. Ýük çekmek üçin kuzowy pes bolan üsti açyk ýol wagony.

 3. Bir toparyň, partiýanyň hereketi we syýasy talaplarynyň programmasy.


Duş gelýän formalary
 • platformada
 • platformadan
 • platformalar
 • platformalara
 • platformalarda
 • platformalary
 • platformalaryn
 • platformalaryna
 • platformalarynda
 • platformalaryndan
 • platformalaryny
 • platformalarynyň
 • platformalaryň
 • platformalaýyn
 • platformaly
 • platformany
 • platformanyň
 • platformasy
 • platformasydyr
 • platformasyna
 • platformasynda
 • platformasyndaky
 • platformasyndan
 • platformasyny
 • platformasynyň