petiklenmek pe‧tik‧len‧mek işlik

Bent edilmek, öňi baglanmak, dyky we ş. m. zatlar bilen dykylyp beklenmek, ýapylmak.

 • Tamdyryň iki körügi hem petiklendi.


Duş gelýän formalary
 • petiklendi
 • petiklenen
 • petiklenendigi
 • petiklenendigini
 • petiklenip
 • petiklenipdi
 • petiklenmegi
 • petiklenmeginden
 • petiklenmek
 • petiklenmesi
 • petiklenmez
 • petiklense
 • petiklenýär