petiklemek pe‧tik‧le‧mek işlik

Bentlemek, dyky we ş. m. Zat bilen beklemek, ýapmak, çykmak.

 • Ine uş ýogyn jaryň iki şahasyny petiklemeli. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Eser olar bu ýodany aňan bolsalar, onda onuň ugruny munamaklary ýa-da başga zatlar bilen petiklemekleri mümkin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Faşistleriň çykyp gaçaýjak ýerini petiklediler. (B. Soltannyýazow, Kümüş)


Duş gelýän formalary
 • petikledi
 • petiklediler
 • petiklemegi
 • petiklemek
 • petiklemekleri
 • petiklemeklerini
 • petiklemeli
 • petiklemäge
 • petiklän
 • petikländigini
 • petiklänlerinde
 • petiklänsoň
 • petikläp
 • petikläpdir-de