petiş pe‧tiş

Dem gysdyryjy, demikdirýän, dymyk, kapas, tutuk (Howa hakda).

  • Birden howa üýtgedi, petiş dymyk boldy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Howa nähili yssy, petiş, howry edil demikdirip barýan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • petişdi
  • petişligi
  • petişliginden
  • petişligini
  • petişlik