peteke pe‧te‧ke

 1. Gyzylödegiň giňelip gidýän hem-de iýmit siňdirýän ýeri, bölegi.

  • Dalagyň yzyndan gyzylödek, onuň yzyndan bolsa, içinde ýygnanýan göwrümli peteke gelýär. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

  • Dolmaz petekleriniň ýesiri bolan towuklar tezek dörýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Kükregiň ýokary gapyrgadan, döş süňküniň gutarýan ýerine çenli bolan aralygy.

  • Ol edil ördek ýaly petekesini gaýşardyp, oýmul-oýmul edip, gaýnymyň öýüne girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • petekelerini
 • petekeleriniň
 • petekesi
 • petekesinden
 • petekesini
 • petekesiniň
 • petekäni
 • petekäniň