petek pe‧tek

Aýakgabyň içine düşemek üçin ýörite kesilen keçe ýa-da ýukajyk gaýyş.

 • Ol köwşüniň peteklerini kakyşdyryp, ala tozan etdi. Taýlak ýamaly jorabyndaky we köwşüň petegindäki laýlary kakyşdyrdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem petek - petegi.


Duş gelýän formalary
 • petege
 • petegem
 • petegi
 • petegi-de
 • petegidi
 • petegimde
 • petegimi
 • petegimiz
 • peteginden
 • petegindäki
 • petegine
 • petegini
 • peteginiň
 • petegiň
 • petegiňde
 • petegiňem
 • petegiňi
 • petegiňiz
 • petegiňizi
 • petekde
 • petekdenem
 • petekler
 • peteklerde
 • peteklere
 • petekleri
 • peteklerimizi
 • peteklerine
 • peteklerini
 • petekleriniň
 • petekleriň
 • petekleriňizi
 • petekli
 • peteklik
 • peteksiz