pete-pet pe‧te-pet

Ýüzbe-ýüz, gabatma-gabat, garşyma-garşy.

  • Edil şol ýerde hem biziň alkymymyzyň aşagyndan 60-70 atly «päh» diýen ýaly pete-pet çykdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Annaguly öýlerinde çykyp, on ädim ýöräninden, oba sowetiň sekretary pete-pet çykdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)