peteň pe‧teň

peteň etmek

Ýürege düşmek, bizar etmek, lütüňi çykarmak, irizmek, ýadatmak.

  • Daýym goýmady: -- Gel, gel bu taýda buhgalter gerek, 15 ýyllap oba gara salman gezeniň hem besdir -- diýip peteň etdi. (N. Jumaýew, Ak derek)