peseltmek pe‧selt‧mek işlik

 1. Boýuny kemeltmek, tekizligini bozup, bir ýerini çökermek, pes etmek.

 2. Aşak düşürmek, aşaklatmak.

  • Ýabyň suwyny ekine tarap sowup, onuň zarbyny birneme peseltdiler.

 3. Ýagdaýyny, halyny erbetleşdirmek, ýaramazlaşdyrmak.

  • Syrkawçylyk adamynyň halyny peseldýär.

 4. Gymmatyny, bahasyny azaltmak, kemeltmek, arzanlatmak.

  • Bölekleýin satylýan harytlaryň nyrhyny peseltmek.

 5. Ýuwaşatmak, gowşatmak, haýallatmak.

  • Ol basym sesini peseldip, hemişeki parahat gürrüňine öwürdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem peseltmek - peseldýär, peselder, peseldipdir.


Duş gelýän formalary
 • peselden
 • peseldende
 • peseldendigi
 • peseldeninden
 • peseldenler
 • peseldenok
 • peselder
 • peselderdi
 • peseldersiňiz
 • peseldip
 • peseldipdir
 • peseldipdirler
 • peseldiň
 • peseldäýse
 • peseldýän
 • peseldýändigi
 • peseldýändigini
 • peseldýändiklerini
 • peseldýändir
 • peseldýänligi
 • peseldýänligindedir
 • peseldýär
 • peseldýärdi
 • peseldýäris
 • peseldýärler
 • peseltdi
 • peseltdi-de
 • peseltdik
 • peseltdiler
 • peseltdiň
 • peseltjek
 • peseltmedi
 • peseltmegi
 • peseltmegine
 • peseltmegini
 • peseltmeginiň
 • peseltmegiň
 • peseltmek
 • peseltmekde
 • peseltmekden
 • peseltmekdir
 • peseltmeklige
 • peseltmekligi
 • peseltmekligiň
 • peseltmeklik
 • peseltmeli
 • peseltmese
 • peseltmeseler
 • peseltmesini
 • peseltmez
 • peseltmezden
 • peseltmezligi
 • peseltmezlik
 • peseltmeýär
 • peseltmeýärler
 • peseltmäge
 • peseltmän
 • peseltse
 • peseltsek
 • peseltseň