peseltmek işlik

 1. Boýuny kemeltmek, tekizligini bozup, bir ýerini çökermek, pes etmek.

 2. Aşak düşürmek, aşaklatmak.

  • Ýabyň suwyny ekine tarap sowup, onuň zarbyny birneme peseltdiler.

 3. Ýagdaýyny, halyny erbetleşdirmek, ýaramazlaşdyrmak.

  • Syrkawçylyk adamynyň halyny peseldýär.

 4. Gymmatyny, bahasyny azaltmak, kemeltmek, arzanlatmak.

  • Bölekleýin satylýan harytlaryň nyrhyny peseltmek.

 5. Ýuwaşatmak, gowşatmak, haýallatmak.

  • Ol basym sesini peseldip, hemişeki parahat gürrüňine öwürdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem peseltmek - peseldýär, peselder, peseldipdir.