peselmek işlik

 1. Boýy kemelmek, tekizligi bozulyp, bir ýeri çökmek, pes bolmak.

 2. Aşak düşmek, azalmak, aşaklamak.

  • Agşama ýakynlar daşgyn peselip ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Suwuň meseleni bilen peseleniniň onjakly tapawudyny hem bilip duramok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Saglygyň ugry gaçyp başlamak, erbetleşmek, ýaramazlaşmak.

  • Syrkawyň haly peselýär.

 4. Gymmaty, nyrhy azalmak, kemelmek, arzanlamak.

  • Pagtanyň sortuny garyşdyrsak, bahasy peseler. («Bahar»)

 5. Ýuwaşamak, gowşamak, haýallamak.

  • Ýaz ysyn göterip şemaljyk geldi, Şonda ýagýan garyň bady peseldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)