peselmek pe‧sel‧mek işlik

 1. Boýy kemelmek, tekizligi bozulyp, bir ýeri çökmek, pes bolmak.

 2. Aşak düşmek, azalmak, aşaklamak.

  • Agşama ýakynlar daşgyn peselip ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Suwuň meseleni bilen peseleniniň onjakly tapawudyny hem bilip duramok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Saglygyň ugry gaçyp başlamak, erbetleşmek, ýaramazlaşmak.

  • Syrkawyň haly peselýär.

 4. Gymmaty, nyrhy azalmak, kemelmek, arzanlamak.

  • Pagtanyň sortuny garyşdyrsak, bahasy peseler. («Bahar»)

 5. Ýuwaşamak, gowşamak, haýallamak.

  • Ýaz ysyn göterip şemaljyk geldi, Şonda ýagýan garyň bady peseldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • peseldi
 • peseldigini
 • peseldigiçe
 • peseldik
 • peseldiler
 • peseldim
 • peseldir
 • peseldiň
 • peselen
 • peselende
 • peselenden
 • peselendigi
 • peselendigine
 • peselendigini
 • peselendir
 • peseleni
 • peseleninden
 • peselenini
 • peseleniniň
 • peselenok
 • peselensoň
 • peseler
 • peselerdi
 • peselerli
 • peselip
 • peselipdi
 • peselipdir
 • peselipdirler
 • peseljek
 • peseljekdigini
 • peselme
 • peselmedi
 • peselmedik
 • peselmegi
 • peselmegidir
 • peselmegin
 • peselmeginde
 • peselmeginden
 • peselmegine
 • peselmegini
 • peselmeginiň
 • peselmegiň
 • peselmek
 • peselmeklige
 • peselmekligi
 • peselmekligine
 • peselmekligini
 • peselmeklik
 • peselmeler
 • peselmeleri
 • peselmeleriniň
 • peselmeleriň
 • peselmeli
 • peselmesi
 • peselmesidir
 • peselmesinde
 • peselmesinden
 • peselmesine
 • peselmesini
 • peselmesiniň
 • peselmez
 • peselmezligi
 • peselmezliginde
 • peselmezligine
 • peselmezlik
 • peselmeýän
 • peselmeýändigi
 • peselmeýänligi
 • peselmeýär
 • peselmeýärdi
 • peselmäge
 • peselmän
 • peselmändi
 • peselmändir
 • peselse
 • peselsin
 • peselýän
 • peselýändigi
 • peselýändigine
 • peselýändigini
 • peselýändiginiň
 • peselýändir
 • peselýänini
 • peselýänligidir
 • peselýär
 • peselýärdi
 • peselýärler