perwaz per‧waz

[perwa:z]

Könelişen söz Jaýyň üstündäki pürsüň, nawyň: ikisiniň aralygyna goýulýan agaç.

perwaz urmak

Biriniň ýa-da bir zadyň ugrunda oda-köze düşmek, başynda aýlanmak, aladaly hereket etmek.

  • Kiminiň yşkynda bilbil, Şeýle perwaz urýarka? («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Gül yşkynda perwaz urýar bilbiller. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • perwazdadyr
  • perwazdaky
  • perwazdan
  • perwazy
  • perwazyň