perik pe‧rik

Daşyna kelep geýdirilip ýüpek çözlenýän tara guraly.

  • Ýüpegiň köne mehanizmini-perigi tapmak aňsat däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem perik - perigi.


Duş gelýän formalary
  • perige
  • perigi
  • perigiň
  • perikden
  • perikler
  • periklerden
  • perikleriň
  • perikliň