perişde pe‧riş‧de

[peri:şde]

Dini düşünjä görä hudaýyň buýrugyny ýerine getirýän, tebigatdan daşary, fantastik janlar, melek.

 • Perişde ýaly päkize maşgala gara sürtjek bolmaň näme? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Peýdasyz perişdeden aşna döw ýagşy. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • perişde-de
 • perişdeden
 • perişdedenem
 • perişdedigini
 • perişdedir
 • perişdeler
 • perişdelerden
 • perişdelere
 • perişdelerem
 • perişdeleri
 • perişdeleriň
 • perişdeli
 • perişdemi
 • perişdesi
 • perişdesiniň
 • perişdä
 • perişdäm
 • perişdäni
 • perişdäniň
 • perişdäniňki
 • perişdäň