perişanlyk pe‧ri‧şan‧lyk

[peri:şa:nlyk]

  1. Tukatlyk, gaýgy-gussalylyk, hasratlylyk.

    • Ol öz halynyň beýle perişanlygyna düşündiriş agtarýan ýalydy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  2. Ýaramaz, ýakymsyz görnüşlilik, eleşanlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem perişanlyk - perişanlygy.


Duş gelýän formalary
  • perişanlyga
  • perişanlygyna