peri pe‧ri

[peri:]

 1. Adamlaryň gözüne görünmeýän, görke, husna baý bolan fantastik gyz.

  • Bilgiçler: -- Gyzyňa döw-peri sataşypdyr -- diýenlerinden soň bolsa, doga-tumar almaga başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Gözel, näzenin.

  • Aýsoltana gahrymanlyk ady berildi weli, indi ol onuň gözüne peri bolup göründi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

aý peri

Örän owadan, görmegeý.


Duş gelýän formalary
 • perem
 • peri-de
 • periden
 • peridi
 • peridigini
 • peridir
 • periler
 • perilerdi
 • perilere
 • perilerem
 • perileri
 • perilerim
 • perilerine
 • perileriniň
 • perileriň
 • perilik
 • perim
 • perimi
 • perimiň
 • perini
 • periniň
 • perisem
 • perisi
 • perisi-de
 • perisinde
 • perisine
 • perisini
 • perisiniň
 • periçe
 • periň
 • perä