perdesiz per‧de‧siz sypat

  1. Tuty tutulmadyk, perde bilen örtülmedik, tutusyz.

  2. Göçme manyda Ýüzi örtülmedik, gizlin däl, aç-açan.