perdeletmek per‧de‧let‧mek işlik

  1. Tuty tutdurmak, perde tutdurmak.

  2. Dutar we ş. m. saz gurallarynyň sapyna perde etdirmek.

    • Dutarymyň sapyny täzeden perdeletdim.

  3. Göçme manyda Ýüzüni örtdürmek, üstüni basyrtmak, gizletmek, ýaşyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem perdeletmek - perdeledýär, perdeleder, perdeledipdir.


Duş gelýän formalary
  • perdeletdim