perdelemek per‧de‧le‧mek işlik

 1. Tuty tutmak, perde tutmak.

 2. Kirişli saz gurallarynyň käbiriniň sapyna perde etmek.

  • Dutaryň sapyny perdelemek.

 3. Göçme manyda Ýüzüni örtmek, üstüni basyrmak, gizlemek, ýaşyrmak.

  • Ýöne özüň üçin bolup serasap, Iş edeňde hereketiň perdele. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • perdeledi
 • perdelemegiň
 • perdelemek
 • perdelemeklige
 • perdelemäge
 • perdeläp
 • perdeläpdir