per per 1

Towugyň, käbir guşlaryň ýeleginiň aşagynda bolýan ownuk hem-de näzik ýelek.

 • Ylýas töre içi haly bilen bezelen otaga girip, paltosyny aýdyrdy we haly düşegiň üstüne geçip, per ýassyga gapdalyny berdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Şemal ýelkeniňde guş perlerinde, Arşa ýeter ýeňiş marşyň owazy. (T. Esenowa, Gündogar aýallaryna açyk hat)

per per 2

Suw degirmenini, gämileri we samolýotlary herekete getirýän çarh.

 • Kater hem seslenip müňzedi öňe, Periň zor güýjünden owrup guýrugyn. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)


Duş gelýän formalary
 • perde
 • perdem
 • perden
 • pere
 • perem
 • peri
 • peri-de
 • peridi
 • peridir
 • perim
 • perimi
 • perimiň
 • perin
 • perinden
 • perine
 • perini
 • periniň
 • periçe
 • periň
 • perler
 • perlere
 • perleri
 • perlerinde
 • perlerine
 • perlerini
 • perleriniň
 • perleriň
 • perli
 • permi
 • persiň