pentlemek pent‧le‧mek işlik

Nesihat, wesýet bermek, tabşyrmak.

  • Gaýdyp kartyň golaýyna barmaýyn -- diýip, öz-özüni pentlärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • pentledi
  • pentleýärdi
  • pentläp
  • pentlärdi