penjire pen‧ji‧re

 1. seret äpişge

  • Gözel eje penjiräni açyp, gür baglygyň içinde saýraýan bilbilleriň owazyny diňleýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Penjirelerimiň daşyna bolsa demirden gözenek etdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Pelteli çyranyň bokurdagyndaky çüýşesini saklaýan deşik-deşik tegelek demir.

  • Çyranyň penjiresini çykaryp, bokurdagyna ýygnanan hapany süpürdi.


Duş gelýän formalary
 • penjire-de
 • penjirede
 • penjireden
 • penjiredäki
 • penjireler
 • penjirelerde
 • penjirelerden
 • penjirelerdäki
 • penjirelere
 • penjirelerem
 • penjireleri
 • penjireleri-de
 • penjirelerim
 • penjirelerimiň
 • penjirelerinde
 • penjirelerinden
 • penjirelerine
 • penjirelerini
 • penjireleriniň
 • penjireleriň
 • penjireli
 • penjiresi
 • penjiresinde
 • penjiresinden
 • penjiresine
 • penjiresini
 • penjiresiniň
 • penjiresiz
 • penjiresizdi
 • penjirä
 • penjirämden
 • penjirämiz
 • penjirämiň
 • penjiräni
 • penjiräniň
 • penjiräň