penjek pen‧jek

Erkek adamlaryň geýýän serpme arkaly, ilikli, gysga üstki geýimi.

 • Nury iki elini penjeginiň jübüsine sokup, açyk aýnadan howlynyň üçine seretdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem penjek - penjegi.


Duş gelýän formalary
 • penjege
 • penjegem
 • penjegi
 • penjegi-de
 • penjegimi
 • penjegimiň
 • penjegin
 • penjeginden
 • penjegine
 • penjeginem
 • penjegini
 • penjegini-de
 • penjeginiň
 • penjegiň
 • penjegiňem
 • penjegiňizem
 • penjegiňizi
 • penjekde
 • penjekden
 • penjekdi
 • penjekdäki
 • penjekler
 • penjekleri
 • penjeklerinden
 • penjekli
 • penjeklik
 • penjeksiz