penasyzlyk pe‧na‧syz‧lyk

[pena:syzlyk]

Arka daýançsyzlyk, kömeksizlik, goragsyzlyk, goldawsyzlyk.

  • Onuň gönüne şunuň ýaly ýekelik, penasyzlyk öz ömründe hiç haçan bolmadyk ýaly göründi. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem penasyzlyk - penasyzlygy.