penalanmak pe‧na‧lan‧mak işlik

[pena:lanmak]

 1. Goranyp saklanmak, görünmezlik üçin bir zady pena edinmek, bir zada bukulmak.

  • Bu beýik gumuň üstünde bize bukulmak ýa-da penalanmak üçin hiçbir amatly ýer ýokdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol örän pugta penalanypdyr. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Göçme manyda Birini özüňe pena edinmek, arka edinmek.


Duş gelýän formalary
 • penalanan
 • penalanara
 • penalanmak
 • penalanyp
 • penalanypdyr