penakär pe‧na‧kär

[pena:kär]

Pena bolýan, goldaw, gorag edýän.

  • Siz biziň penakärimiz edilip goýlupsyňyz, ömrüňiz zyrt bolsun, biz gije-gündiz, tä dünýäden ötünçäk, siz penakäre alkyş etmelidiris. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • penakäre
  • penakäri
  • penakärimiz
  • penakärine
  • penakärler
  • penakärligi
  • penakärliginden
  • penakärlik