pena pe‧na

[pena:]

 1. Bir zatdan goranmak üçin buky ýer.

  • Pýutr sesiňi çykarman, ileri baka omzaýardy, öňe baka hereket edýärdi we pena gözleýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Gorap saklaýan güýç, arkadaýanç, direg.

  • Eý edermen söweş edýän doganlar, siz biziň penamyz, arkadagymyz. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 3. Bir zatda berilýän kömek, goldaw.

 4. Bir zadyň öňüne, öň ýüzüne tutulýan gorag.


Duş gelýän formalary
 • penada
 • penalar
 • penalaryn
 • penalaryna
 • penaly
 • penalyk
 • penalyň
 • penam
 • penamdyr
 • penamyz
 • penamyň
 • penasy
 • penasyna
 • penasynda
 • penasyndan
 • penasyny
 • penasynyň
 • penasyzlyk
 • penaň
 • penaňa
 • penaňda