pelteli pel‧te‧li sypat

Pelte bilen ýanýan, peltäniň kömegi bilen yşyk berýän.

  • Kimse çüýşesiz peltegi çyrajygyň öçügsi yşygynda nireleredir hat ýazyp otyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýygnak açyk meýdanda geçýärdi, pelteli çyra prezidium stoluny zordan ýagtyldýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)