pelteklik pel‧tek‧lik

Sesleriň käbirini dogry aýdyp bilmezlik, peltegiň ýagdaýy.

  • Sözlände onuň peltekligi kän duýulmaýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pelteklik - peltekligi.


Duş gelýän formalary
  • peltekligi
  • peltekligi-de
  • peltekliginiň