peltekletmek pel‧tek‧let‧mek işlik

Käbir sesi aýdyp bilmän geplemek, peltekläp gürlemek.

  • Ol dilini peltekledip, sakynyp gepledi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem peltekletmek - peltekledýär, peltekleder, peltekledipdir.


Duş gelýän formalary
  • peltekledip