pelteklemek pel‧tek‧le‧mek işlik

Sesleriň käbirini nädogry aýdyp geplemek.

  • Wanýa az-kem peltekläp jogap berdi. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

  • Asyl meniň dilim peltekleýän däldir. (G. Gurbansähedow, Ak altyn)


Duş gelýän formalary
  • peltekledi
  • pelteklemän
  • peltekleýän
  • peltekleýär
  • pelteklän
  • peltekläp
  • pelteklär