peltekleşmek pel‧tek‧leş‧mek işlik

Peltekläp gepleşmek, gürleşmek.