peltek pel‧tek

Käbir sesi dogry aýdyp bilmeýän.

  • Ähli al-arwahlar üýşüp meni bogandan soň şu ýagdaýa düşüpdirin -- diýip, Aýdow peltek ýaly gepläp, ýalan sözlemäge dirdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem peltek - peltegi.


Duş gelýän formalary
  • peltegi
  • peltegiň
  • peltegiňki
  • peltekligi
  • peltekliginiň
  • pelteklik