pelte pel‧te at

Çyra, şem we ş. m. yşykberiji abzallarda ýanýan örülen pelte ýa-da işilen pamyk ýüp.

 • Geplemäge dilim kelte, yşyk bermez ýagsyz pelte. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Jully ilki çakmak çakyp, ody pagdan edilen peltä düşürdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • pelteli
 • peltesi
 • peltesine
 • peltesini
 • peltesiniň
 • peltesiz
 • peltä
 • peltäni
 • peltäniň