pelpelleşmek pel‧pel‧leş‧mek işlik

  1. Howada ganat kakyşyp, bir ýerde durmak.

  2. Galgaşyp ýelkildeşip durmak, görünmek.

    • Altyn ýaly saralan ýapraklar pelpelleşip, ýere gaçýardylar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  3. Gepleşik dili Ynjalyksyz, aladaly, ýagdaýda pyrpyr aýlanyşmak, perwaz uruşmak.


Duş gelýän formalary
  • pelpelleşip
  • pelpelleşýän
  • pelpelleşýärdi