peşemek pe‧şe‧mek işlik

Öň aýaklaryň bilen ýeri dörmek, dörjelemek, oýmak (Käbir haýwanlar hakda).

 • Laçyn töweregindäki atlara haýbat atmak bilen ýer peşeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Dor alaşa öň aýagynyň toýnagy bilen ýer peşedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Möjekler hem çalasynlyk bielen sowlup, ýene gapdaldan gar peşedýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • peşedi
 • peşediler
 • peşemek
 • peşese
 • peşeýän
 • peşeýärdi
 • peşäniň
 • peşäp
 • peşärin