peşe pe‧şe

Zoologiýa, Dialektal söz seret çybyn

  • Dogry, duşmanyň hemmesi-de erbet, şonuň üçin hem: -- Duşmanyň peşeçe bolsa, pilçe gör -- diýip, babalarymyz örän dogry aýdypdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Hiç haçan deň gelmez pil bilen peşe, garaňkylyk dyza çöker hemişe. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • peşeden
  • peşedi
  • peşediler
  • peşeleriň
  • peşeçe
  • peşä
  • peşäniň