peş peş

Uzyn in matadan kellä oralýan selle.

  • Pişim-pişim pişledi, pişim peşin taşlady, ozal birden gapýardy, indi jütläp başlady. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
  • peşden
  • peşe
  • peşedi
  • peşi
  • peşin
  • peşinde
  • peşine
  • peşini
  • peşli