parsylamak işlik

[pa:rsylamak]

  1. Pars dilinde geplemek, parsça geplemek.

  2. Gepleşik dili Başga dilde geplemek.

    • Doktor mugallyma parsyldady-da: -- Hiçbir adam gitmesin! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ýeri, parsylan kişi bolup diliňi oýnatma-da, gönülesene! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)